CHILDREN AND FISH SHOULD BE HEARD

Dzieci i Ryby Głos Mają

Urban Forms Foundation, Teofilów, Łódź, Poland

————

[English]

The latest mural entitled “Children and Fish should be heard” which I painted in Łódź, Poland in Teofilów neighbourhood strongly relates to the current condition of our planet, as well as its uncertain future. The artistic idea of the mural was based on the statements of the inhabitants of Teofilów and my own thoughts on the climate change of our planet, the need for care for our environment and a positive view of the future and possibilities of our own choices. Łódź textiles, patterns and elements refer to the tradition of the city’s textiles. Symbols and icons of Recycling, Renewable Energy Sources, Reduction of CO2 emissions into the atmosphere or Conscious Consumption of plant based food are widely known and incline reflection for everyone. When painting the symbols, I used a paint that illuminates during the day and shines at night as a symbol of the use of solar energy. The wall was painted without using a spray paint.
 Completion and official unveiling of the mural aligned with the day of the General Climate Strike (27.09.2019).
 At the bottom of the mural a map of the world can be seen, a simulation of earth temperature carried out by NASA for year 2100 (source: https://climate.nasa.gov/).
The opening was attended by, among others, children from a nearby kindergarten who left their hands’ prints on the switch which is an integral part of the work.
The mural was painted thanks to the Urban Forms Foundation, which for the past 10 years introduce urban art in Łódź City. My mural shows how such a strong medium can influence the viewers. This is not only a random image on the street, but a piece of art full of emotions and reflections.

————

[Polski]

Najnowszy mural zatytułowany “Dzieci i Ryby Głos Mają”, który namalowałam w Łodzi w Polsce w dzielnicy Teofilów, silnie odnosi się do aktualnego stanu naszej planety, a także jej niepewnej przyszłości. Pomysł artystyczny muralu został oparty na wypowiedziach mieszkańców Teofilowa i moich własnych przemyśleniach na temat zmian klimatu na naszej planecie, potrzebie dbałości o środowisko i pozytywnym spojrzeniu na przyszłość i możliwości własnych wyborów. Łódzkie tkaniny, wzory i elementy nawiązują do tradycji tkanin miasta. Symbole i ikony Recyklingu, Odnawialnych Źródeł Energii, Redukcji emisji CO2 do atmosfery lub świadomego spożycia żywności pochodzenia roślinnego są powszechnie znane i skłaniają do refleksji. Podczas malowania symboli użyłam farby, która naświetla się w ciągu dnia i świeci w nocy jako symbol wykorzystania energii słonecznej. Ściana została pomalowana bez użycia farby w sprayu.
Zakończenie i oficjalne odsłonięcie muralu dostosowane do Ogólnego Strajku Klimatycznego (27.09.2019).
Na dole muralu znajduje się mapa świata, symulacja temperatury ziemi przeprowadzona przez NASA na roku 2100 (źródło: https://climate.nasa.gov/).
W otwarciu wzięły udział między innymi dzieci z pobliskiego przedszkola, które odcisnęły odciski dłoni na przełączniku, który jest integralną częścią pracy.
Mural został namalowany dzięki Fundacji Urban Forms, która od 10 lat wprowadza sztukę miejską w Łodzi. Mój mural pokazuje, w jaki sposób tak silny nośnik może wpłynąć na widzów. To nie tylko przypadkowy obraz na ulicy, ale także sztuka pełna emocji i refleksji.

…………………….

Massive thanks to Urban Forms Crew: Mrs. Teresa Latuszewska-Syrda, Bianka, Rychu, Ewa, my partner Roman, Łukasz and all the people who supported me throughout this project.

Thanks to Paweł Trzeźwiński for the photos.